Lietuvių Operos kolektyvą sudaro skirtingo amžiaus ir įvairių profesijų žmonės. Juos sieja vienas tikslas- meilė muzikai. Valdybos nariai, solistai, muzikos ir meno vadovai, choro nariai, bei operos choreografinės grupės šokėjai aukoja savo laiką ir energiją, siekdami išlaikyti daugiau nei prieš pusę amžiaus įkutą organizaciją. Nuo pat pirmo , 1957 metais įvykusio operos pastatymo, buvo parodytas aukštas, profesinio rimtumo pasiruošimo lygis.

Jis ne tik išlaikytas, bet dar ir patobulintas. Profesiniam, valstybės išlaikomam, teatrui reguliarus veiklos tęsimas yra normalus reiškinys, bet emigrantų tautinės grupės sukurtam laisvalaikio operos teatrui jo pastovumas vertinamas kaip išimtinis reiškinys.

Per savo gyvavimą Lietuvių Opera pastatė ne vieną dešimtį žymiausių operos kūrinių. Žiūrovų pageidavimu, vis dažniau yra statomos spalvingos ir nuotaikingos operetės, kurios savo meniniu lygiu nenusileidžia dramatiškoms operoms. Siekiant išlaikyti aukštą meninį lygį, bendradarbiaujama su Lietuvos profesionaliais menininkais.

Lietuvių Opera yra pelno nesiekianti organizacija, kurios gyvavimas priklauso nuo rėmėjų aukų ir aktyvaus dalyvavimo jos ruošiamuose renginiuose.

Operos ar operetės pastatymų sąmatos siekia beveik šimtą tūkstančių dolerių. Finansinis apsirūpinimas sudaro pagrindą, be kurio nėra pasiekiamas joks rimtesnis meninis lygis. Bilietų pardavimas padengia tik 40% visų išlaidų. Lietuvių Opera neturi savo nuosavo teatro, todėl turi nuomoti salę, dekoracijas, kostiumus, samdyti orkestra , ruosti partitūras ir kita. Taip susidaro didelės išlaidos.